Rasdewita K <rasdewita.k@gmail.com>

Fitri Nuraeni <fitri.nuraeni@lapan.go.id>

Pusat Sains Antariksa LAPAN
Jl. Dr. Djundjunan no. 133 Bandung 40173